In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2020

2021

2022

2023

2024

Stortingen

Burger en bestuur

Vergoeding Raadsleden ivm 100.000+ gemeente

Overlopende uitgaven

87

0

0

0

0

Burger en bestuur

Vergoeding Burgemeester en Wethouders ivm 100.000+ gemeente

Overlopende uitgaven

50

0

0

0

0

Leefomgeving

Dekking AFAC fietsdepot

Overlopende uitgaven

-65

0

0

0

0

Leefomgeving

Voortgang MJOP

Overlopende uitgaven

707

0

0

0

0

Milieu

Duurzaamheidscentrum

Overlopende uitgaven

0

0

25

25

0

Meedoen

Pickwick Players

Investeringen buitensport

0

11

11

11

11

Meedoen

I-sociaal

Overlopende uitgaven

53

0

0

0

0

Kunst en cultuur

Verkenning online media platform

Overlopende uitgaven

10

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Werkkostenregeling gevolgen 100+ gemeente

Overlopende uitgaven

45

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Roadmap ICT

DOWR-I

434

349

81

77

97

Algemene dekkingsmiddelen

Budgetoverheveling Bodemsanering

Overlopende uitgaven

186

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost investeringsplanning

Gemeentebrede investeringen

741

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden

Overlopende uitgaven

850

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG

Overlopende uitgaven

0

462

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Rente suppletie BCF

Generieke weerstand

195

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Tweede Kamerverkiezingen

Overlopende uitgaven

151

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Egaliseren Egalisatie reserve weerstand

Generieke weerstand

22

0

0

0

0

Aglemene dekkingsmiddelen

Egaliseren Egalisatie reserve weerstand

Egalisatiereserve Weerstand

0

112

0

0

0

Saldo Stortingen

3.466

934

117

113

108

Puttingen

Burger en bestuur

Inwoner aan zet

Overlopende uitgaven

-25

25

0

0

0

Burger en bestuur

Tweede Kamerverkiezingen

Overlopende uitgaven

0

151

0

0

0

Burger en bestuur

Vergoeding Raadsleden ivm 100.000+ gemeente

Overlopende uitgaven

0

87

0

0

0

Burger en bestuur

Vergoeding Burgemeester en Wethouders ivm 100.000+ gemeente

Overlopende uitgaven

0

50

0

0

0

Burger en bestuur

Jongerenraad

Overlopende uitgaven

-30

30

0

0

0

Burger en bestuur

Klant Contact Systeem

Overlopende uitgaven

-50

50

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Vuurwerkshow

Overlopende uitgaven

-18

18

0

0

0

Leefomgeving

Voortgang MJOP

Overlopende uitgaven

0

707

0

0

0

Milieu

Duurzaamheidscentrum

Overlopende uitgaven

25

25

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

Woonwagenstandplaatsen

Kapitaallasten investeringen

15

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

LEADER / Groot Salland

Kracht van Salland

-175

175

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Verkoop grond Okkenbroek

Egalisatiereserve Weerstand

-112

112

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud kernbezit

Onderhoud gebouwen

-1.176

0

0

0

0

Meedoen

Taalondersteuning huidige inburgeraars

Nieuwkomers

100

0

0

0

0

Meedoen

I-sociaal

Overlopende uitgaven

0

53

0

0

0

Meedoen

Vrijval regionale reserve 2019 maatschappelijke opvang en beschermd wonen

MO-BW

2.709

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

PlusOV

Overlopende uitgaven

-98

0

98

0

0

Economie en internationaal beleid

DEP Haven

Overlopende uitgaven

-50

50

0

0

0

Economie en internationaal beleid

DEP Projectgelden

Overlopende uitgaven

-20

20

0

0

0

Kunst en cultuur

Kunstopdrachten

Overlopende uitgaven

-17

17

0

0

0

Kunst en cultuur

Verkenning online media platform

Overlopende uitgaven

0

10

0

0

0

Kunst en cultuur

St. Jurriensgasthuis

Overlopende uitgaven

-31

31

0

0

0

Bedrijfsvoering

Privacy Risico's

Overlopende uitgaven

-37

37

0

0

0

Bedrijfsvoering

Werkkostenregeling gevolgen 100+ gemeente

Overlopende uitgaven

0

45

0

0

0

Bedrijfsvoering

Eenmalig budget kostenplaats team Finance en Control

Overlopende uitgaven

-260

260

0

0

0

Bedrijfsvoering

Roadmap ICT

DOWR-I kapitaallasten

0

0

16

314

27

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG

Overlopende uitgaven

462

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Egaliseren Egalisatie reserve weerstand

Egalisatiereserve Weerstand

22

0

0

0

0

Aglemene dekkingsmiddelen

Egaliseren Egalisatie reserve weerstand

Generieke weerstand

0

112

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Jongerenbudget

Overlopende uitgaven

-199

199

0

0

0

Saldo Puttingen

1.035

2.264

114

314

27

Saldo

-2.431

1.330

-3

201

-81